Ce este o sectă?

Ce este o sectă?

Se pune întrebarea, ce este o sectă din punct de vedere creștin?

Secta este orice grupare religioasă necreștină sau așa zis creștină, care pretinde că pentru mântuirea sufletului nu este suficientă doar Jertfa Domnului Isus.
Sectele au în comun, faptul că au un conducător cu mare putere de atracție, care pretinde ascultare de sine și față de învățătura sa. Aceasta merge până la renunțare la locul de muncă, proprietate și familie.

Caracteristicile anticreștine ale sectelor:

1. Anticreștine față de natura sau personalitatea lui Dumnezeu.
Secta: Dumnezeu este un fel de principiu sau forță impersonală, un proces evolutiv.
Biblia: Dumnezeu este o persoană. El este Dumnezeu Creatorul (vezi Gen1:1), Sfânt (vezi Isaia 6:3), Milos (vezi Ps 86:15), care asculta rugăciunile și răspunde la ele (vezi Ps 36:6), care merită și pretinde închinare și slujire din partea creaturilor Sale (vezi Ioan 4:24) și va chema pe toți oamenii să dea socoteală înaintea Sa (vezi Rom 14:12). În Evrei 1:3 Dumnezeu este descris ca o persoana. Dumnezeu este o persoana care însumează Trinitatea: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (vezi Matei 28:19).

2. Anticreștine prin atitudinea față de faptul și natura păcatului.
Secta: Păcatul este minimalizat sau negat. El este considerat ignoranță , greșeală etc…
Biblia: Păcatul este cel mai tragic fapt „El este din cale-afară de păcătos” (vezi Rom 7:13), așa cum arată consecințele sale (vezi Isaia 59:2) și prețul remediului sau (vezi Rom 5:8).
3. Anticreștine față de persoana lui Hristos.
Secta: Hristos a fost în esență uman, mai putin decât Dumnezeu, un profet, un mare învățător, divin numai în sensul că toți oamenii sunt potențiali divini sau de esență divină.
Biblia: Hristos este Eternul și Neprihănitul Fiu al lui Dumnezeu, parte a Trinității, co-etern, co-egal, co-esențial cu Tatăl. (Vezi Rom 1:4; Ioan 1:1)

4. Anticreștine față de lucrarea lui Isus Hristos pe cruce.
Secta: Lucrarea lui Isus Hristos pe cruce este minimalizată sau negată complet.
Biblia: Hristos a murit pe cruce ca înlocuitor al celor păcătoși. El a ispășit pe deplin păcatul uman. El este singurul și Atotsuficientul Mântuitor. (Vezi Rom 5:8; Fapt 4:12; Rom 5:18)

5. Anticreștine față de calea mântuirii.
Secta: Mântuirea este obținută în întregime sau cel putin în parte, prin faptele bune ale omului, prin respectarea unor practici religioase etc.
Biblia: Mântuirea este numai prin Har, partea divină și prin credință (vezi Efeseni 2:8-9). Ea este darul fără plată al lui Dumnezeu pentru cei nevrednici.

6. Anticreștine față de viața viitoare
Secta: Iadul este desființat. Pedeapsa pentru păcat este temporară.
Biblia: Iadul este etern ca și raiul, deoarece cuvântul grecesc pentru etern (aionios) se aplică în ambele cazuri. (Vezi Matei 25:46)

Sectele sau mișcările derivate din creștinism sunt cele care au avut ca punct de plecare religia creștină, dar care au deviat atât de tare de la învățătura curată, încât nu mai pot fi considerați creștini. Exemple: Martorii lui Iehova, Copiii lui dumnezeu, Mormonii etc.
În cadrul sectelor, mai sunt incluse: mișcările de autoperfecționare (Biserica scientologică), mișcările orientale (Lumini divine, meditația transcedentală etc), mișcările sincretice (Biserica unificării a lui Moon, Bahai etc).
Cam acestea sunt pe scurt o privire generală asupra sectelor. Cel mai important lucru este ca ajungând în contact cu acești oameni să le prezentăm dragostea lui Isus și să le dăm Cuvântul Adevarat, să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i lumineze, să se întoarcă cu pocăință la El.

Simion Ioanăș

Publicitate