Fiți plini de Duh

Plinătatea Duhului Sfânt face să se vadă în noi Chipul Domnului Isus (2 Corinteni cap 3)
vers 17. Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

Fiecare din noi dorim ca Chipul Domnului Isus să se vadă în noi și știm că în această stare avem intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul din aceasta zi ne prezintă importanta Duhului Sfânt în viața noastră.
1 Corinteni 3:16. Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
Efeseni 1:13. Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit
Efeseni 4:30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

De ce să fim plini de Duhul?
Matei 25:8. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” 9. Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.” 10. Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa. 11. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” 12. Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun că nu vă cunosc!”
Dacă Duhul Sfânt (untdelemnul) lipsește din noi, în scurt timp lumina se va stinge și este pericolul să pierdem intrarea în Împărăția lui Dumnezeu.
Luca 11:24. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă şi caută odihnă. Fiindcă n-o găseşte, zice: „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit.” 25. Şi, când vine, o găseşte măturată şi împodobită. 26. Atunci se duce de mai ia cu el alte şapte duhuri, mai rele decât el; intră împreună în casă, se aşază în ea, şi starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.”
Dacă Duhul Sfânt nu ne umple inima și mintea noastră, atunci noi suntem în pericol de a cădea din nou în robia păcatului și a duhurilor rele.

Cum să fim plini de Duhul?
1. Prin lepădarea de noi înșine
Efeseni 4:19. Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. 20. Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; 21. dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi 22. cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; 23. şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, 24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.
Pentru ca Duhul Sfânt să ne umple și să zugrăvească Chipul Domnului în noi, noi trebuie să ne dezbrăcam de orice este firesc, de orice păcat, de orice este rău în viața noastră.
2. Prin Cuvântul lui Dumnezeu
a) Prin citirea, memorarea și înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu
Psalmul 119:11 Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
b) Prin aplicarea la viața noastră
Efeseni 6:17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
Evrei 4:12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.
3. Prin rugăciune
Luca 11:11. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? 12. Sau, dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? 13. Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”
Romani 8:26. Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
Efeseni 6:18. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii
4. Prin predarea totală în Mâna Lui
Duhul Sfânt dorește să ne mângăie, ne călăuzește, ne dă daruri, este Duhul minții noastre și dorește să aibă control total în viața noastră.
Romani 8:14 Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
Galateni 5:16 Zic, dar: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești.
5. Prin manifestarea dragostei în fiecare zi
Dragostea este o caracteristică a roadei Duhului Sfânt și poate fi prezentă în noi doar prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
1Corinteni 13:1 Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.
1Corinteni 13:13 Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt și să ne rugăm pentru iertare ori de câte ori ne-am împotrivit Duhului Sfânt.
Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne lepădăm de tot ce este rău în viața noastră, pentru ca Duhul Sfânt să poată ocupa inima noastră și pune în noi Chipul Domnului Isus.
Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute ca Cuvântul Său să fie pentru noi o hrană zilnică.
Să ne rugăm pentru o viață de rugăciune și sub călăuzirea Duhului Sfânt în fiecare zi.
Să ne rugăm pentru manifestarea dragostei prin Duhul Sfânt în fiecare din noi.

Simion Ioanăș